Tafsier Ibn Kathir Al-Maa’iedah vers 3.

Tafsier Ibn Kathir

Het Gebod tot het beantwoorden en gehoorzamen van Allaah en Zijn Boodschapper.

Het vers: O jullie die geloven, geeft gehoor aan Allaah en aan de Boodschapper wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft. [8:24]

De Tafsier:

Al-Bukhari zei, geeft gehoor (betekent)gehoorzaam, tot wat jullie leven geeft (betekent)tot wat jullie zaken goed zal maken.

Al-Bukhari ging verder met het overleveren dat Aboe Sa’ied ibn Moe’alla zei,

“Ik was aan het gebed aan het verichtten toen de Profeet passeerde en mij riep, maar ik beantwoorde hem niet totdat ik klaar was met het Gebed. Hij zei, Wat heeft jou weerhouden om mij te beantwoorden, heeft Allaah niet gezegd:

O jullie die geloven, geeft gehoor aan Allaah en aan de Boodschapper wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft, en toen zei hij:

Ik zal jou de grootste Soerah leren van de Qor’aan voordat ik vertrek.

Toen hij op het punt stond om te vertrekken, vermelde ik wat hij tegen mij zei.

Hij zei (vervolgens), Alle lof zij Allaah, de Heer der Werelden [1:1-6].

Voorzeker, het zijn de zeven vaak herhaalde verzen (as-Sab’oe al-Mathaanie)

Moehammed ibn Ishaaq leverde over dat Moehammed ibn Ja’far ibn az-Zubayr zei dat ‘Oerwah ibn az-Zubayr dit vers uitlegde;

O jullie die geloven, geeft gehoor aan Allaah en aan de Boodschapper
wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft
,

"Geef gehoor wanneer je tot Jihaad wordt geroepen waarmee Allaah je macht geeft na onderdanigheid en kracht na zwakte, en je beschermt van de vijand die je onderdrukte''

Bron: Misbaah al Moenier fie Tahdhieb Tafsier Ibn Kathier - www.selefienederland.nl – Ibn Kathir –Al-Maa’iedah vers 3

0 reacties:

Een reactie posten