Vragen en antwoorden over de Koran:


Antwoorden van verschillende geleerden op algemene vragen over uiteenlopende zaken rond dit belangrijke onderwerp.

De juiste manier om de Koran te memoriseren.

Shaych al-Iemaam Moqbil ibn Haadie al-Waadi'ie rahiemehoellaah.

Vraag: Wat is de juiste manier om de Koran en de overleveringen (Ahadieth) te memoriseren?

Antwoord: Wat betreft het memoriseren van de Koran; dat verschilt per persoon. Er zijn mensen die in staat zijn om een pagina te memoriseren, en er zijn er onder hen die in staat zijn om een blad (voor- en achterzijde) te memoriseren, en onder hen zijn er die niet in staat zijn om meer te memoriseren dan een halve pagina of minder dan dat. Dus eenieder aan de hand van wat hij aankan.

En van de zaken die helpen bij het memoriseren van de Koran zijn het herhalen en doornemen (van de Koran), en ermee in het nachtgebed te staan als je in staat bent om het nachtgebed te verrichten, want Allaah de meest verhevene zegt:

(("Voorwaar, het opstaan in de nacht (voor het Tahadjoed gebed) is zwaarder en het sterkst en het meest geschikt voor (het begrijpen van) het Woord (van Allaah).)) [73: 6]

En Hij zegt: (("En verricht in een gedeelte van de nacht het gebed (i.e. reciteer de Koran in het gebed), als een extra (Tahadjoed, vrijwillig gebed, Nawâfil) voor jou (O Mohammed).")) [17:79]

En zo ook het leren bij leraren en het memoriseren onder hun hoede. Wanneer zij echter niet aanwezig zijn, dan adviseer ik het aanschaffen van bandjes van de Koran van goede recitators; diegenen die de recitaties op de correcte wijze reciteren. En zij moeten het niet verlengen zoals 'Abd al-Baasit [ibn 'Abd as-Samad] dat doet, maar zoals de correcte gematigde recitators het doen. En niet van datgene dat gehaat was bij sommige van de Selef.

Maar wat betreft het memoriseren van de overleveringen (Ahadieth) dan is dat wat makkelijker wanneer dat gebeurt zonder de ketting van overleveraars. Misschien memoriseer je in één dag of twee dagen of drie dagen één overlevering, daarna handel je naar deze overlevering. Dit helpt om de overlevering in stand te houden. Vervolgens het doornemen (herhalen) met de metgezellen, en het veelvuldig herhalen en doorlezen.

Bron: At-Tuhfatoel-moedjieb ‘ala asilat al-haadir wal-gharieb (pagina 157)
At-Tuhfatoel-moedjieb ‘ala asilat al-haadir wal-gharieb (pagina 157)

Zijn de Torah en de Psalmen het Woord van Allaah?

Shaych al-'Allaamah 'Abd al-'Aziez ar-Raadjihie

Vraag: Zijn de Torah en de Indjiel (Psalmen) het Woord van Allaah?

Antwoord: Ja, de Torah, de Indjiel, de Zaboer en de Koran zijn het Woord van Allaah, maar zij (de eerste drie) zijn verdraaid! Hetgeen wat echter niet is verdraaid, dat is het Woord van Allaah. En ja, de Torah die Allaah heeft geopenbaard aan Moesaa is het Woord van Allaah.

Bron: http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?action=Fatw...llword&Offset=0

Regelgeving recitatie van neerknielingsverzen voor vrouwen.

Het Permanente Comité

Vraag: Wat zou een vrouw moeten doen als zij de Koran reciteert en een aayah tegenkomt waar een sajdah (neerknieling) is aanbevolen? Zou ze moeten neerknielen als ze niet bedekt is, of wat zou ze moeten doen?

Antwoord: Alle Lof is aan Allaah. Het is beter voor een vrouw wanneer ze een Ayah tegenkomt waar een sadjdah is aanbevolen om neer te knielen met haar hoofd bedekt, maar als zij de sadjdah at-tilaawah verricht zonder een bedekking, dan hopen we dat daar niets verkeerd mee is, want sadjdah at-talaawah valt niet onder de regels van de Salaah (het gebed). Neen, het is een handeling van onderdanigheid tegenover Allaah Soebhaanahoe, en het dichter bij Hem komen, net als alle andere vormen van dhikr (het gedenken van Allaah) en goede daden!

En bij Allaah is het Succes. En moge de Zegeningen en Vrede van Allaah zijn met onze Profeet Mohammed, zijn Familie en zijn Metgezellen.

Bron: Fatawa al-Lajnah al-Daa’imah Li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Iftaa’, 7/263

Benaming van de Hoofdstukken.

Het Permanente Comité

Vraag: Wie heeft de Hoofdstukken van de Edele Koran benoemd, is dit de Boodschapper (moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) of wie?

Antwoord: Wij kennen geen bewijs van de Boodschapper van Allaah (moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) dat erop duidt dat Hij alle Hoofdstukken heeft benoemd, maar er zijn een aantal authentieke overleveringen waaruit blijkt dat de Profeet (moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) een aantal van hen heeft benoemd; zoals al-Baqarah en Ali 'Imraan. Wat betreft de andere hoofdstukken, het is klaarblijkelijk dat de Sahabah (de metgezellen Allaah's Tevredenheid zij met hen) hen benoemd hebben!

En bij Allaah is het Succes. En moge de Zegeningen en Vrede van Allaah zijn met onze Profeet Mohammed, zijn Familie en zijn Metgezellen.

Het Permanente Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Geven van Wettelijke Opinies.

`Abd Allaah bin Qoe`oed (Lid)

`Abd Allaah bin Ghoedayyaan (Lid)

`Abd ar-Razzaaq `Afiefie (Vice-voorzitter)

`Abd al-`Aziez bin Baaz rahiemehoellaah (Voorzitter).

Bron: Fataawaa al-Ladjnah ad-Daa’imah lil-Boehoeth al-`Ilmiyyah wal-Iftaa’ bis-Sa`oediyyah (Vraag Nummer 2 van Fatwa Nummer 2376 van het Vierde Boekdeel, Bladzijde 16)

De volgorde van recitatie van de Koran.

Het Permanente Comité

Vraag: Een man bad als Iemaam voor een groep mensen en las in de eerst raka'ah na al-Fatiha hoofdstuk: Tabat yadaa [Al-Masad 111], en vervolgens las hij in de tweede raka'ah hoofdstuk: de Olifant [105], tijdens het 'Ieshaa gebed. Wat is uw mening, moge Allaah u belonen met de beste beloning, aangezien ik gehoord heb van een aantal leidinggevenden dat het niet is toegestaan om een hoofdstuk te lezen na een ander hoofdstuk dat later in het Boek voorkomt?

Antwoord: Als de zaak is zoals wordt aangegeven, dan is hier niets mis mee. Alleen is het beter dat het hoofdstuk dat in de tweede raka'ah gelezen wordt, na het hoofdstuk in de volgorde van de Koran komt dan die in de eerste raka'ah gelezen wordt!

En bij Allaah is het Succes. En moge de Zegeningen en Vrede van Allaah zijn met onze Profeet Mohammed, zijn Familie en zijn Metgezellen.

Bron: Fataawaa al-Ladjnah ad-Daa’imah lil-Boehoeth al-`Ilmiyyah wal-Iftaa’ bis-Sa`oediyyah (Vraag Nummer 3 van Fatwa Nummer 3132 van het Vierde Boekdeel, Bladzijde 16-17)

Het Permanente Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Geven van Wettelijke Opinies.

Vraag: Is het correct om de hoofdstukken in tegengestelde richting te lezen dan de (bekende) volgorde van de Koran, op een manier dat iemand eerst: hoofdstuk al-Falaq [113] leest en dan an-Naas [114], en gelijksoortige zaken?

Antwoord: Het is beter om: de hoofdstukken volgens de volgorde van de 'Uthmaanse Moeshaf te lezen, dus hij begint met al-Faatiha, dan al-Baqarah en dan Ali 'Imraan totdat hij eindigt met het lezen van hoofdstuk an-Naas. En hiermee weet men dat het lezen van (hoofdstuk) al-Falaq en daarna an-Naas op de juiste volgorde van de 'Uthmaanse Moeshaf is gekomen, en (dus) niet anders om! Wat echter het lezen van hem; beginnende bij an-Naas, dan al-Falaq, dan al-Ichlaas en zo naar boven betreft, voor onderwijs, dan is hier niets mis mee!

En bij Allaah is het Succes. En moge de Zegeningen en Vrede van Allaah zijn met onze Profeet Mohammed, zijn Familie en zijn Metgezellen.

`Abd Allaah bin Qoe`oed (Lid)

`Abd Allaah bin Ghoedayyaan (Lid)

`Abd ar-Razzaaq `Afiefie (Vice-voorzitter)

`Abd al-`Aziez bin Baaz rahiemehoellaah (Voorzitter)

Bron: Fataawaa al-Ladjnah ad-Daa’imah lil-Boehoeth al-`Ilmiyyah wal-Iftaa’ bis-Sa`oediyyah (Vraag Nummer 1 van Fatwa Nummer 4909 van het Vierde Boekdeel, Bladzijde 19)

Koran reciteren tijdens werktijd.

Iemaam Abd al-Aziez ibn Abd-Allaah ibn Baaz rahiemehoellaah .

Vraag: Ik ben een werknemer en op het werk lees ik de Edele Koran als ik verder niks te doen heb. Maar mijn werkgever heeft mij verboden om dit te doen, door het zeggen: dat dit werktijd is en niet voor het lezen van de Koran. Wat is hier de regelgeving voor?

Antwoord: Alle Lof is aan Allaah. Als je geen enkele werk hebt, is er niks verkeerd aan het lezen van de Koran, of het reciteren van Tasbieh (het zeggen van Soebhaanallaah) of Tahliel (het zeggen van Laa ilaaha ill-Allaah) of andere dhikr en dat is beter dan stil blijven. Maar als jouw lezen jou weerhoudt van het doen van andere dingen die met je werk te maken hebben, dan is het niet toegestaan voor jou om dat te doen, want in de tijd die specifiek voor het werk is, is het niet toegestaan voor jou om bezig te zijn met iets dat jou zal verhindert jouw werk te doen.

Bron: Majmoo’ Fataawa wa Maqaalaat Moetanawwi’ah li Samaahat al-Shaych al-‘Allaamah ‘Abd al-‘Aziez ibn ‘Abd-Allaah ibn Baaz (moge Allaah hem genadig zijn), vol. 8, blz. 361

De Koran is een Wonder.

Het Permanente Comité.

Vraag: Met wat daagt Allaah Ta'ala degenen die twijfelen over of de Koran is neergezonden op de Boodschapper (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) uit?

Antwoord: Allaah Ta'ala daagt hen uit om met een gelijksoortige productie van de Koran te komen, of met tien hoofdstukken, of één hoofdstuk. Maar zij waren hiertoe niet in staat. Allaah Ta'ala zegt: ((Zeg: "Als de mensen en de djinn zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Koran te produceren; dan zouden zij niet met een gelijkenis kunnen komen, zelfs al zouden zij elkaar helpen!")) [Al-Israa`: 88]

En Hij Ta'ala zegt: ((Of zij zeggen: "Hij (Mohammed) heeft hem (de Koran) verzonnen,"Zeg: "Brengt dan tien verzonnen hoofdstukken voort die daaraan gelijk zijn, en roept op wie jullie maar kunnen, buiten Allaah, als jullie waarachtigen zijn.")) [Hood: 13]

En Hij Ta'ala zegt: ((Of zeggen zij: "Hij (Mohammed) heeft hem (de Koran) verzonnen." Zeg: "Kom dan met een hoofdstuk dat daaraan gelijkwaardig is en roept op wie jullie maar kunnen, buiten Allaah, als jullie waarachtigen zijn.")) [Joenoes: 38]

En bij Allaah is het Succes. En moge de Zegeningen en Vrede van Allaah zijn met onze Profeet Mohammed, zijn Familie en zijn Metgezellen.

Het Permanente Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Geven van Wettelijke Opinies.

`Abd Allaah bin Qoe`oed (Lid)

`Abd Allaah bin Ghoedayyaan (Lid)

`Abd ar-Razzaaq `Afiefie (Vice-voorzitter)

`Abd al-`Aziez bin Baaz rahiemehoellaah (Voorzitter)

Bron: Fataawaa al-Ladjnah ad-Daa’imah lil-Boehoeth al-`Ilmiyyah wal-Iftaa’ bis-Sa`oediyyah (Vraag Nummer 5 van Fatwa Nummer 6193 van het Vierde Boekdeel, Bladzijde 12)

De Koran is het Woord van Allaah.

Het Permanente Comité.

Vraag: Ik heb een aantal geleerden horen zeggen: "Wat is beter: de Koran of 'Iesaa de zoon van Maryam?

Antwoord: De Koran is het Woord van Allaah en niet geschapen, en 'Iesaa is een mens, geschapen en gebaard door Maryam de dochter van 'Imraan. Dus de Koran is beter!

En bij Allaah is het Succes. En moge de Zegeningen en Vrede van Allaah zijn met onze Profeet Mohammed, zijn Familie en zijn Metgezellen.

Bron: Fataawaa al-Ladjnah ad-Daa’imah lil-Boehoeth al-`Ilmiyyah wal-Iftaa’ bis-Sa`oediyyah (Vraag Nummer 3 van Fatwa Nummer 6793 van het Vierde Boekdeel, Bladzijde 10)

Het Permanente Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Geven van Wettelijke Opinies.

Vraag: Is de Koran het Woord van Allaah of is het een smeekbede zoals een aantal mensen beweren?

Antwoord: De Koran is het Woord van Allaah, Djibriel 'Alayhis-Salaam heeft het gehoord van de Heer der werelden en is hiermee op Mohammed (Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn) neergezonden. Hij (Djiebriel) heeft Het voor hem voorgelezen en Het bevat smeekbeden: ((O onze Heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van Uw kant Barmhartigheid. Voorwaar U bent de Schenker.)) [Ali 'Imraan: 8] en dit is een Vers van de Woorden van Allaah!

En bij Allaah is het Succes. En moge de Zegeningen en Vrede van Allaah zijn met onze Profeet Mohammed, zijn Familie en zijn Metgezellen.

Abd Allaah bin Qoe`oed (Lid)

`Abd Allaah bin Ghoedayyaan (Lid)

`Abd ar-Razzaaq `Afiefie (Vice-voorzitter)

`Abd al-`Aziez bin Baaz rahiemehoellaah (Voorzitter)

Bron: Fataawaa al-Ladjnah ad-Daa’imah lil-Boehoeth al-`Ilmiyyah wal-Iftaa’ bis-Sa`oediyyah (Vraag Nummer 4 van Fatwa Nummer 7482 van het Vierde Boekdeel, Bladzijde 11)

Recitatie van de Koran bij overledenen.

Iemaam Shaych Mohammed bin Saalih al-˜Uthaymien rahiemehoellaah.

Vraag: Er is een gewoonte in sommige landen dat wanneer iemand sterft, verheffen zij hun stemmen in het reciteren van de Koran, en spelen het af op bandrecorders in het huis van de overledene(n). Wat is de uitspraak op deze handeling?

Antwoord: Het antwoord is, dat we zeggen; deze handeling is een innovatie zonder enige twijfel. Het bestond niet in de tijd van de Profeet (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) noch in de tijd van de Metgezellen, moge Allaah’s welbehagen met hen zijn.

Wanneer een persoon de Koran voor zichzelf reciteert, vermindert het zijn droefheid in tegenstelling tot wanneer het wordt afgespeeld via luidsprekers die elke persoon kan horen, zelfs degenen die hun tijd verspillen aan nutteloos gepraat, zelfs degenen die naar muziek luisteren en muzikale instrumenten, zul je vinden dat ze naar de Koran luisteren terwijl zij naar deze muzikale instrumenten luisteren. Dus is het is alsof zij de recitatie van de Koran ijdel beschouwen en drijven er spot mee.

Eveneens, voor de familie van de overledene(n) om bij elkaar te komen, om diegenen te ontvangen die hun medeleven uitdrukken, dit is ook iets dat onbekend was in de tijd van de Profeet (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn). In feite, enkele van de geleerden hebben gezegd: dat het een innovatie is. Om deze reden, denken wij niet dat de familie van overledenen zich zou moeten verzamelen om diegenen te ontvangen die hun deelneming willen uitdrukken.

In plaats daarvan, zouden zij hun deuren moeten sluiten, en als zij iemand in de markt zouden ontmoeten, of als iemand die zij kennen, kwam zonder dat zij iets zouden voorbereiden voor deze ontmoeting, en zonder dat zij de deur openen voor ieder persoon, dan is er geen bezwaar tegen dit.

Maar wat betreft het bij elkaar komen en het openen van de deuren en het ontvangen van mensen, dit is iets wat onbekend was in de tijd van de Profeet (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn). Het is zelfs zo dat de Metgezellen, moge Allaah’s welbehagen zijn met hen, het verzamelen in het huis van de overledene(n) en het voorbereiden van eten beschouwden als een vorm van (wee)klagen. Het (wee)klagen, zoals is bekend, is een grote zonde, omdat de Profeet (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) de jammerende vrouwen vervloekte en degene die naar haar luistert, en heeft gezegd: “Als de (wee)klagende vrouw geen berouw toont voor haar dood, zal ze naar voren worden gebracht op de dag des Oordeels en zal een kledingstuk van teer en een overhemd van schurft aanhebben.” [1] We vragen Allaah’s Bescherming tegen dat!

Dus, mijn advies aan mijn Moslim broeders is om deze geïnnoveerde zaken te laten, want dat is beter voor hen, bij Allaah. Het is ook beter voor de overledene(n), omdat de Profeet (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) ons heeft geïnformeerd dat de overledenen lijden aan kwelling vanwege het huilen van zijn familie over hem[2].

En de betekenis van zijn lijdende kwelling is: dat hij pijn voelt door dit gehuil en gejammer, alhoewel hij niet gestraft zou kunnen worden met de bestraffing van degene die het doet, omdat Allaah, de Allerhoogste, zegt: “.. en geen enkele drager (ziel) draagt de last van een ander..” [al-An’am 6:164]

En het is niet noodzakelijk dat de kwelling een bestraffing is; heb je niet de woorden van de Profeet (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) waargenomen: “De reis is een gedeelte van de bestraffing.” [3]

Het reizen is geen bestraffing; maar in feite zijn, pijn, zorgen en dergelijke een (vorm van) bestraffing. En onder de woorden van de mensen zijn: ‘Mijn geweten heeft me bestraft,’ als hij door grote zorg en droefheid wordt getroffen.

Het resultaat is dat ik, mijn Moslim broeders adviseer tegen gewoonten zoals deze, gewoonten die hen alleen in afstand met Allaah vergroten en hun doden alleen maar in bestraffing laten toenemen.

Bron: Fatawa Arkaan al-Islaam vraag nr.: 353 blz. 415-417.

[1] Overgeleverd door Moslim in het Boek van Begrafenis Gebeden, in het Hoofdstuk: De Waarschuwing tegen (Wee)klagen (934)

[2] Overgeleverd door al-Boechaarie in het Boek van Begrafenis Gebeden; door Moslim in het Boek van Begrafenis Gebeden; door Aboe Dawoed in het Boek van Begrafenis Gebeden; door at-Tirmidhi in het Boek van Begrafenis Gebeden; door an-Nesaa`i in het Boek van Begrafenis Gebeden; en door Ahmed in een aantal plaatsen in zijn Moesnad.

[3] Overgeleverd door al-Boechaarie in het Boek van ‘Oemrah, in het hoofdstuk: De reis is een Vorm van Bestraffing.

Om de Koran niet te vergeten moet je het bijhouden.

Het Permanente comité.

Vraag: Wat is de regelgeving betreffende degene die de Koran uit het hoofd leert, maar het later weer vergeet? Zal hij gestraft worden of niet?

Antwoord: De Koran is de Uitspraak van Allaah de Verhevene: het is de beste der uitspraken en het bevat wetten en regels. Het reciteren ervan is aanbidding waardoor de harten verzachten, de zielen vrezen, en vele andere ontelbare profijten. Om deze redenen, heeft de Profeet (Moge Allaah's Vrede met hem zijn) ons bevolen alles wat we uit ons hoofd hebben geleerd van de Koran bij te houden, zodat we het niet vergeten.

Hij (Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn) heeft gezegd: “Houd de Koran bij, bij Hem in Wiens Hand mijn ziel ligt, het verdwijnt sneller dan een kameel die aan een paal staat vastgebonden.” [1]

Dus de degene die het uit het hoofd heeft geleerd moet niet onachtzaam zijn in het reciteren ervan en het herhalen ervan. Men zou een gedeelte van de Koran moeten vaststellen voor dagelijkse herhaling (bestudering), zodat hij wordt beschermd om het te vergeten, hiermee hopende op beloning (van Allaah) en het krijgen van profijt van Zijn geloofsovertuigende en praktische Regelgevingen. Maar wie de Koran vergeet, nadat hij het in zijn hoofd had, door bezigheden [zoals vergaring van noodzakelijk levensbehoeften etc.] of onoplettendheid dan is er geen zonde op hem. En de hadieth die een waarschuwing bevat tegen degenen die (de Koran) uit het hoofd hadden geleerd maar vervolgens vergaten is niet authentiek (overgeleverd –zwak-) over de Profeet (Moge Allaah's Vrede met hem zijn).

En het succes ligt bij Allaah (Soebhaanehoe wa Ta’ala). En moge Allaah's Zegeningen en Vrede over onze Profeet Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen zijn.

Bron: Fatawa al-Ladjnah ad-Dai’mah, de eerste vraag van Fatwa # 5169; ‘Abd ar-Razzaq ‘Afiefie (Vice-President), ‘Abd al-‘Aziez ibn ‘Abdoellaah ibn Baaz (President).

[1] Boechaarie, in een hadieth op gezag van Aboe Moesa (radie Allaahoe ‘anhoe) (5033); Moslim (791)- 33/1

Het verlaten van de Koran.

Het Permanente Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Vraag: Wat is de regelgeving betreffende het lezen van de Koran? Is het verplicht of is het aanbevolen? Want toen wij vroegen over zijn regelgeving, zeiden sommigen: het is niet verplicht. Als hij (Hem) leest, dan is er geen probleem. Als hij (Hem) niet leest, dan rust er geen zonde op hem. Dus als dat zo is, dan verlaten misschien velen Hem? Dus wat is de regelgeving betreffende het verlaten van Hem? En wat is de regelgeving van het reciteren van Hem?

Antwoord: Hetgeen wat aanbevolen is met betrekking tot de Moslim, dat hij waakt over het reciteren van de Koran, en (dat hij) dit vermeerdert naar gelang zijn vermogen, in conformiteit met de algemeenheid van de Uitspraak van Allaah (Soebhaanehoe wa Ta`ala): "Reciteer (O Mohammad) wat aan jou van het Boek is geopenbaard...." [Soerah Al-'Ankaboet (29): 45]

En Zijn Uitspraak: "En Reciteer wat aan jou is geopenbaard (O Mohammed) van het Boek van jouw Heer."

En Zijn Uitspraak over Zijn Profeet (Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn): "En ik ben bevolen om tot de Moslims (degenen die zich hebben overgegeven aan Allaah in Islaam) te behoren. En om de Koran voor te dragen...." [Soerah An-Naml (27): 91-92]

En vanwege de uitspraak van de Profeet (Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn): “Lees de Koran, want Hij zal komen als een bemiddelaar voor Zijn mensen (i.e. degenen die het reciteren en zijn voorschriften (grondregels) toepassen) op de Dag des Oordeels.” Overgeleverd door Moslim in zijn Sahieh (804).

En dat hij wegblijft van het verlaten van Hem, en het afsnijden van Hem met welke betekenis dan ook - van de betekenissen van het verlaten – die de geleerden hebben vermeld in de uitleg van het verlaten van de Koran.

Ibn Kethier (rahiemehoellaah) heeft gezegd in zijn Tafsier: "De Meest Verhevene zegt - informerend over Zijn Boodschapper en Profeet Mohammed (Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn) – dat hij (de Boodschapper van Allaah) zei: "O mijn Heer, voorwaar, mijn volk heeft deze Koran verlaten.." [Soerah Al-Forqaan (25): 30] En dat is dat de polytheïsten geen aandacht besteden aan de Koran, noch er naar luisterden, zoals Hij – de Meest Verhevene – zegt: "En degenen die ongelovig waren zeiden: Luistert niet naar deze Koran en verstoort het (tijdens recitatie)…" [Soerah Fossilat (41): 26]

Dus wanneer de Koran aan hen werd gereciteerd, vermeerderden zij (de polytheïsten) het geschreeuw en het gepraat over iets anders zodat zij Hem niet hoorden. Dit is dus (een vorm) van het verlaten van Hem. En het laten van het geloven en vertrouwen in Hem is (een vorm) van het verlaten van Hem. En het laten van het overpeinzen en het begrijpen van Hem is (een vorm) van het verlaten van de Koran. En het laten van het handelen volgens Hem en (het laten van) het volgen van Zijn geboden en (het laten van) het wegblijven van Zijn verboden is (een vorm) van het laten van Hem. En het afkeren van Hem naar iets anders zoals: poëzie, spraak, gezang, spel, praat of een andere genomen weg is (een vorm) van het laten van Hem. [Tafsier Ibn Kethier (6/117) ]

En bij Allaah is het Succes. En moge de Zegeningen en Vrede van Allaah zijn met onze Profeet Mohammed, zijn Familie en zijn Metgezellen.

Het Permanente Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Geven van Wettelijke Opinies.

`Abdoellaah bin Qa`oed (Lid)

`Abdoellaah bin Ghoedayyaan (Lid)

`Abdoer-Razzaaq `Afiefie (Vice-voorzitter)

`Abdoel-`Aziez bin Baaz rahiemehoellaah (Voorzitter)

Bron: Fataawaa al-Ladjnah ad-Daa’imah lil-Boehoeth al-`Ilmiyyah wal-Iftaa’ bis-Sa`oediyyah (Vraag Nummer 3 van Fatwa Nummer 6561 van het Vierde Boekdeel, Bladzijde 100)

Het reciteren van de Koran tijdens het Gebed voor Nieuwe Moslims.

Het Permanente Comité.

Vraag: Is het verplicht voor de nieuwe moslim om al-Faatihah en de Koran te lezen op de plaatsen van de Tasbieh (Lofprijzing) en Doe`aa' (Smeekbede) die verplicht zijn om te lezen in het gebed, en is er iets waarmee het kan worden vervangen vanwege de moeilijkheid ervan voor hem in het begin?

Antwoord: Hij komt met de recitatie en de gedenking in het gebed, alles daarvan op zijn (gerespecteerde) plaats, aan de hand van zijn vermogen, vanwege de algemeenheid van de Uitspraak van de Meest Verhevene: "Allaah belast een ziel niet boven zijn vermogen." [Soerah Al-Baqarah (2): 286]

Maar hij mag bijvoorbeeld niet de Faatihah lezen in de Roekoe` (Buiging) of in de Soedjoed (Neerwerping) in plaats van de Tasbieh!

En Allaah is de brenger van Succes en Moge de Vrede en Zegeningen zijn met onze Profeet Mohammed, zijn Familie en zijn Metgezellen.

Bron: Fataawa van het Permanente Comité - Nummer: 6348

Het toevoegen van een Vers aan een gedicht of gezang?

Shaych Saalih ibn Fowzaan al-Fowzaan.

Vraag: Wat is de uitspraak bij het gebruiken van een vers van de Koran als een regel in een gedicht? En wat is de uitspraak bij het zingen van een vers van de Koran met muziek erbij?

Antwoord: Alle lof is aan Allaah! Het toevoegen van een vers van de Koran in een gedicht is niet toegestaan en het zingen van een vers is nog meer verboden. Dit is een vorm van het bespotten van de Koran en dit kan leiden naar afvalligheid van de religie van Islaam.

Bron: Shaych Saalih ibn Fowzaan al-Fowzaan uit Al-Hisbah tijdschrift, uitgifte no. 35, blz. 14

Het maken van smeekbede na recitatie van de gehele Koran.

Shaych Iemaam Mohammed bin Saalih al-Uthaymien rahiemehoellaah.

Vraag: Wat is het oordeel van het maken van de smeekbede voor het voltooien van de Koran tijdens het nachtgebed in de maand Ramadaan?

Antwoord: Ik ken geen enkele Soennah van de Profeet (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) betreffende het voltooien van de recitatie van de Koran tijdens het nachtgebed in de maand Ramadan, noch van zijn Metgezellen, moge Allaah’s welbehagen zijn met hen.

Het meest wat er is overgeleverd in deze betrekking, is dat wanneer Anas bin Maalik, moge Allaah’s welbehagen zijn met hem, de recitatie van de Koran voltooide, hij zijn familie zou verzamelen en smeekbeden verrichten. En dit niet in het gebed!

Ook, met betrekking tot dergelijke voltooiing, samen met het feit dat hiervoor geen basis in de Soennah is bevestigd, is het een feit dat de mensen vooral vrouwen zich in grote aantallen in deze bepaalde Moskee verzamelen en dit resulteert in het mengen van mannen en vrouwen op het tijdstip van het weggaan, wat erg bekend is bij degenen die dit hebben getuigd.

Echter, enkele van de geleerden hebben gezegd dat het is aanbevolen om de recitatie van de Koran te voltooien met deze smeekbede.

En als de Iemaam het gebed van voltooiing in het laatste deel van de nacht verricht en het op de plaats van de Qoenoet van Witr verrichtte, zou er hier geen bezwaar tegen zijn, aangezien Qoenoet toegestaan is.

Bron: Fataawaa Arkaan al-Islaam

De manier om de Koran en de Soennah te onthouden.

Het Permanente Comité.

Vraag: Ik leer wat uit de Koran en ik hoop om alles uit het hoofd te leren, dan verder te gaan, om de Ahadeeth van de Boodschapper (sall Allaahou ‘alayhi wa sellem) die zijn opgenomen in al-Sahiehayn te memoriseren, met de hulp van Allaah ‘Azza wa Djell. Is deze methode goed of zou ik moeten werken om beide tegelijkertijd uit het hoofd te leren, door elke keer wat van de Koran en wat van de Ahadeeth te leren?

Antwoord: Alle Lof is aan Allaah. Beide manieren zijn correct, dus kies die wat makkelijk is voor jou en die het beste aan jouw behoeften voldoet en de behoeften van de mensen om jou heen. We vragen Allaah Ta’ala, om ons en jou succes en de juiste leiding te geven.

Fataawaa al-Lajnah al-Daa’imah, 12/110

Het Gezamenlijk Lezen van de Koran.

Het Permanente Comité.

Vraag: Wat is de regelgeving betreffende het gezamenlijk lezen van de Koran in de moskee?

Antwoord: Er zit een generalisatie in de vraag. Dus als het de bedoeling is dat zij gezamenlijk lezen met één geluid en tegelijkertijd stoppen en pauzeren (éénstemmig), dan is dit niet toegestaan, op zijn minst is het verboden, omdat het niet is overgeleverd van de Boodschapper van Allaah (Moge Allaah's Vrede en Zegeningen met hem zijn) en niet van de Metgezellen (Moge Allaah's Tevredenheid met hen zijn).

Maar als de reden voor het gezamenlijk reciteren vanwege het onderwijzen is, dan hopen wij dat er niks mis mee is, en als het de bedoeling is dat zij samenkomen om de Koran te lezen om hem te memoriseren en te leren en één van hen leest en zij luisteren of eenieder van hen leest voor zichzelf zonder dat zijn stem samenkomt en overeenkomt met de anderen, dan is dat toegestaan, omdat het is overgeleverd van de Boodschapper van Allaah (Moge Allaah's Vrede en Zegeningen met hem zijn) dat hij heeft gezegd:

“En een volk komt niet samen in een huis van de huizen van Allaah om het Boek van Allaah te reciteren en hem onderling te bestuderen, behalve dat de bezadigdheid (kalmte) op hen nederdaalt, de Engelen hen omringen, de Genade hen omgeeft en Allaah hen vermeldt aan degenen die bij Hem zijn.” (Overgeleverd door Moslim)[1]

Fataawaa van het Permanente Comité.

‘Abd-‘Aziez ibn ‘Abd Allaah ibn Baaz rahiemehoellaah (President)

‘Abd Ar-Razzaaq ‘Afiefie (vice-President)

[1] Voetnoot: De hadieth is overgeleverd door Moslim in zijn Sahieh maar met een iets andere volgorde, namelijk: “En een volk komt niet samen in een huis van de huizen van Allaah om het Boek van Allaah te reciteren en hem onderling te bestuderen, behalve dat de bezadigdheid (kalmte) op hen nederdaalt, de Genade hen omgeeft, de Engelen hen omringen en Allaah hen vermeldt aan degenen die bij Hem zijn.” Het kan dus zijn dat er een andere versie is gebruikt of dat de Shaych's de hadieth in zijn betekenis hebben vermeld. Wallaahoe 'alem!

Het Doel van het Lezen van de Koran is om erover Na te denken en het Toe te Passen.

Shaych Iemaam Ibn Baaz rahiemehoellaah.

Vraag: Als iemand de Koran goed leest - alle Lof is aan Allaah - is het beter voor hem om het vaker te reciteren of zou hij bijvoorbeeld naar beroemde voorlezers moeten luisteren op audiocassette?

Antwoord: Wat beter voor hem is om te doen, is wat beter voor zijn hart is en wat meer effect erop zal hebben. Want het doel van het reciteren is het reflecteren over en het begrijpen van de betekenissen van de Koran en het handelen volgens wat Allaah de Almachtige daarin heeft bevolen zoals Hij heeft gezegd:

(Dit is) een gezegend Boek (Koran) dat Wij aan jou hebben neergezonden opdat zij Zijn verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand zullen gedenken. [Soerah Saad (38): 29]

Hij heeft ook gezegd: Voorwaar, deze Koran leidt naar wat het meest juist en recht is (van geloofsovertuigingen, handelingen en manieren - Tafsier as-Sa`die). [Soerah Al-Israa' (17): 9]

En: ...Zeg: “Hij is voor degenen die geloven een Leiding en Genezing... [Soerah Fossilat (41): 44]

Bron: Fatawa Islamiyah, vol.7, p.61, DARUSSALAM

Je moet niet stoppen met het Reciteren van de Koran.

Het Permanente Comité.

Vraag: Ik ken een man die een student was van de Qur’aan; echter, hij heeft het voor een jaar niet gelezen. Wat is de uitspraak betreffende dit?

Antwoord: Alle Lof is voor Allaah en moge Zijn Zegeningen en Vrede zijn met Mohammad, zijn Familie en zijn Metgezellen. Dit is niet hoe het zou moeten zijn. Degenen die hem kennen en vooral degenen die kennis hebben, zouden hem moeten adviseren en hem de deugdzaamheden moeten uitleggen van het reciteren en het zich verdiepen in de Qur’aan en misschien als gevolg zou hij kunnen veranderen en nogmaals beginnen met het te bestuderen.

En de leiding ligt bij Allaah.

Het Permanente Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en Fataawaa.

Bron: Fataawa al-lajnah al-daa'imah, derde fatwa nummer 7175

Wetenschappelijke wonderen in de Koran?

Shaych Saalih al-Fowzaan

Vraag: Wij horen herhaaldelijk over hetgeen dat men de wetenschappelijke wonderen van de Koran noemt, is het toegestaan om deze soort met de Wonderen van de Koran te verbinden en de Koranische Verzen te gebruiken voor verklaring van deze zaken?

Antwoord: Wij hebben meerdere keren over deze zaak gesproken en erop geattendeerd. Wij zeiden: "Het is niet toegestaan om de Woorden van Allaah de Verheven Majesteit te interpreteren behalve met de (bij de geleerden) bekende fundamenten van Tafsier.

Dit wil zeggen:) de Koran te interpreteren door middel van (andere Verzen uit) de Koran, of door middel van de Soennah, of via de interpretatie van de Metgezellen en de interpretatie van de Opvolgers. En hier wordt niets extra's aan toegevoegd! Er wordt dus geen interpretatie gemaakt door middel van hedendaagse stellingen, want deze stellingen zijn soms correct maar soms ook incorrect, en het zijn menselijke uitspraken en handelingen. Dit wordt dus niet gebruikt om de Woorden van Allaah de Verheven Majesteit te interpreteren. We zeggen dus niet, dat dit de bedoeling van Allaah is met dit en dat Vers, want dit zijn uitspraken over Allaah die niet op kennis zijn gebaseerd! Allaah is ver verheven van (zulk soort) uitspraken. En hoeveel stellingen waren ooit eens correct, maar werden na een geringe tijd incorrect en leugenachtig nadat hier een andere stelling opvolgde? Allaah Ta'ala zegt: ((En jullie is slechts een klein gedeelte van de kennis geschonken.)) [Al-Israa`: 85].

Het is dus niet toegestaan om de Koran met dit soort zaken te interpreteren, en we noemen dit geen Wetenschappelijke wonderen van de Koran!

Bron: Vraag 185 al-Iedjaabaat al-Mohime.

Het geven van de Koran aan een Christen.

Iemaam 'Abd Al-'Aziez ibn Baaz rahiemehoellaah.

Vraag: Als een Christen me om een exemplaar van de Koran vraagt, zou ik het aan hem moeten geven of niet?

Antwoord: Je moet het hem niet geven. Je zou hem de Koran moeten voorlezen, laat hem het horen, roep hem op tot Allaah en smeek bij Allaah dat hij wordt geleid, want Allaah de Verhevene zegt in Zijn Machtige Boek:

“En wanneer één van de Moeshrikoen (veelgodenaanbidders, ongelovigen in de Eénheid van Allaah) bescherming bij jullie zoekt, geeft hem dan bescherming, zodat hij het Woord van Allaah (de Koran) hoort. En breng hem daarna naar een plaats die veilig voor hem is.....” [At-Taubah (9): 6]

Ook door de woorden van de Boodschapper (Sall Allaahoe `alayhi wa Sellem): “Reis niet met de Koran naar de landen van de vijanden zodat zij het niet zullen aanraken.”

Dit bewijst dat aan een de ongelovige geen exemplaar van de Koran moet worden gegeven, uit vrees dat hij het zal onteren/vernederen of ermee gaat spelen. Maar hij zou moeten worden onderwezen, de Koran zou aan hem moeten worden voorgelezen, hij zou geadviseerd moeten worden en Du’aa (smeekbede) zou voor hem moeten worden gemaakt. Als hij de Islaam accepteert dan is het toegestaan om hem een exemplaar van de Koran te geven.

Het is geen probleem om hem een boek van Tafsier te geven, een boek van Hadeeth of een vertaling van de betekenissen van de Edele Koran als hij daarvan wil profiteren.

Bron: Majmoo’ Fataawa Ibn Baaz: 6/372 - www.dekoran.net

9 reacties:

Anoniem zei

Mag je tijdens het slapen de Koran aan laten staan?

Anoniem zei

Salam 3laykoem,
ik heb dezelvde vraag als anoniem en of je de Koran mag beluisteren zonder woedoe gedaan te hebben (omdat je deze ook niet mag aanraken zonder woedoe) en of je deze dan overal mag beluisteren (bv. op straat, tram, winkels,...)
Jazak Allah Khairan

As-Salafiyyah zei

Allah beval ons om stilzwijgend te luisteren als de Koran wordt gereciteerd. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

"En wanneer de Koran gereciteerd wordt, luistert er dan naar en luistert al zwijgend, opdat jullie worden begenadigd" Soerah Al-A'raaf vers 204.

Het is goed voor je als je luistert met aandacht, waar je ook bent, behalve onreinige plekken, en af laten spelen en niet aandachtig naar luisteren of er doorheen praten valt onder minachting van de koran de woorden van allah.

terwijl het een genezing is en barmhartigheid.

Dus beste is dua te doen voor het slapengaan, de dua van slapen is te vinden in kleine boekje husan moslim, citadel van de moslim....dat is voldoende voor jou als bescherming, ayat koersie.

wasalaam

As-Salafiyyah zei

Voor het luisteren naar de koran is er geen voorwaarde om woedoe te hebben.

wa allaahoe a3lam

Anoniem zei

Salaamoe 3alaikom,

Ik zit met iets wat ik niet begrijp, ik zal het hier onder neerzetten:

Tijdens mijn slaap komt er een moment dat het voelt alsof mijn keel word dicht geknepen en ik kan dan ook moeilijk ademhalen. Op die zelfde moment word ik reciterend wakker met Bismillah, Mashaallah. En dan kan ik weer normaal ademhalen. Dit is nu 2/3 keer gebeurd, en elke keer een verschillende nacht.

Hoe kan dat ik opeens heel moeilijk adem kan halen, doordat het voelt alsof iemand mijn keel dicht knijpt?

Is het normaal dat ik reciterend wakker word met Bismillah en Mashaallah?

Djazaakoum Allahou khairenAs-Salafiyyah zei

Dat is zeker niet normaal, je kan jezelf beter laten controleren, of dit niet gebeurd door een jinn. Dat kan door, als eerste op tijd te bidden. Afstand van haram zaken. Tweede adkar(dua) verrichten van ochtend en avond en die voor het slapen gaan..

Een rokiya audio beluisteren of surah al baqara met intentie genezing, indien het nog steeds voorkomt, dan een betrouwbare raaqi raadplegen.

Wasalaam

Anoniem zei

Salam alaykum
Wanneer je surah sajdah elke nacht reciteert word je beschermd tegen de straf van het graf maar wat moet je doen als je het een keer vergeet?

Anoniem zei

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Voor dat ik slaap luister ik naar een soerah en soms val ik midden in de soerah in slaap. Mag dat ? Want als iiemandeen gedeelte van een koran reciteert dan moet je luisteren en ik val in slaap en ik vroeg mij af of dat mag.

Wasalaam

Anoniem zei

Ja je mag de koran luisteren waar en wanneer je maar wilt. alleen je moet er wel sirieus naar luisteren dat het innovatie is is onzin de profeet mohammed sallau 3ali wasalam vroeg zelfs zelf aan zijn metgezellen reciteer voor mij. dus geen bid3a

Een reactie posten