Arabisch of Quraan eerst leren

Vraagsteller: De vragensteller zegt: Shaykh, moge Allaah u beschermen. Voor een niet-arabier; wat is beter, het beginnen met het memoriseren van de Quraan of het leren van de Arabische taal.

Shaykh Abdus-Salaam Ibn Burjis (Moge Allaah hem genadig zijn): Het leren van de Arabische taal helpt bij het memoriseren van de Edele Quraan. Maar ook in het leren van de Quraan zit een grote goedheid. En ik zie van Pakistaanse en Indische broeders sommigen die de Quraan volledig hebben gememoriseerd, terwijl zij de Arabische taal niet kennen. En als iemand zo sterk is dat hij dit kan, dan is dat goed. En het zal een weg zijn naar het leren van de Arabische taal. En als iemand de Quraan leest (memoriseert) om een student van kennis te worden of hij wil een geleerde worden, dan moet hij zich inzetten om de Quraan te memoriseren, en de uitspraak en de woorden te leren. En zonder twijfel, als hij religieuze kennis wilt opdoen dan dient hij de Arabische tongval te leren, op het gebied van de uitspraak van de Arabische taal. Door dit te leren in onderwijsinstituten of door om te gaan met iemand die het Arabisch goed spreekt (o.a. qua uitspraak). En hierna dient hij de grammatica te leren. En hoe de zinsopbouw is in de Arabische taal. Want bijvoorbeeld, de woorden van Allaah de Verhevene; en onderhoudt het gebed, deze woorden, er zit een bevel in. Onderhoudt (is het bevel). En er zit een lijdend voorwerp in, het gebed. En er zit een onderwerp (faa3il) in, en dat zijn de mensen.
Dus het kennen van deze punten is van de grootste manieren die men helpt bij het begrijpen van wat Allaah wil met deze Uitspraak. Dit is slechts als een voorbeeld. En er zijn nog andere punten, zoals het onderwerp menstruatie en erfrechten. En zoals de Islamitische regelgevingen die in de Quraan zijn genoemd, en dat zijn er erg veel. Er zijn meer dan 500 verzen die gaan over de Islamitische regelgevingen. Oftewel, het kennen van de Arabische taal is zeer belangrijk. En degenen die allebei de zaken kan combineren, dat is goed. En zoniet, dan het memoriseren van de Quraan is belangrijker, en er zit een geweldige beloning in. En als hij dan daarna kennis kan opdoen (Arabisch kan leren) dan is dat goed. En als hij dit erna niet kan doen, dan heeft hij (al) een grote beloning en gunst (van de memoriseren van de Quraan).


0 reacties:

Een reactie posten