Allaah zegt in de Quraan: Wij...

De Lajna ad-Daaimah:

Tot de manieren van de Arabische taal is dat een persoon zichzelf uitdrukt met de persoonlijke voornaamwoord ''wij'', wat staat voor verhevenheid. En hij stelt zichzelf voor met de persoonlijk voornaamwoord van de sprekende welke duidt op enkelvoud, zoals ''ik'' en de persoonlijke voornaamwoord van de afwezige zoals ''hij'. En deze drie manieren komen voor in de Quraan, en Allaah sprak de Arabieren aan in hun taal. Maar wat betreft de claim van de Christenen dat bijvoorbeeld de (volgende) Woorden van de Verhevene: Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden , en soortgelijke (verzen), dat het de drie-eenheid inhoudt, dit is een valse claim. Quranistische verzen, Profetische overleveringen, en concensus van de mensen van kennis en Imaan (Geloof) bewijzen de valsheid hiervan. Zoals Zijn Woorden - Verheven is Hij, (interpertatie van de betekenis): En uw God is één God, er is geen God buiten Hem, de Barmhartige, de Genadevolle. En Zijn Woorden - Verheven is Hij, (interpertatie van de betekenis): Zeg: Allah is de Enige. Allah is zichzelf genoeg, Eeuwig, tot het einde van de Surah. En verzen in deze betekenis zijn er zeer veel.

En bij Allah ligt het succes.

http://www.alifta.com/fatawa/fatawaD...=1&PageID=1167

Ook als je de troonrede van koningin Beatrix hebt gehoord, dan zie je dat ze vaak spreekt in een wij-vorm. En dit is met dezelfde achterliggende gedachte: majestueus overkomen. Ook is het zo dat in het Arabisch de wat ''hogere'' mensen vaak zo praten, bv. grote Geleerden. En op deze manier dien je ze ook aan te spreken, door te zeggen: Kayf 7aalukoem, baraka Allah feekoem, etc. Dit is allemaal meervoud, maar in de Arabische taal staat dat voor respect en geeft het een formele uitdrukking.

Wa Allahu a'lam.


bron: www.hasanaat.nl

0 reacties:

Een reactie posten