Koran tekst Begraven of verbranden

Vraag: Wij zien dat sommige verzen uit de Qor-aan gedrukt zijn in kranten en schrijfsels, alsook "in de naam van Allaah, de Barmhartige, de Genadevolle", aan het begin van sommige documenten en brieven. Wat doen we met zulke verzen nadat we klaar zijn met het lezen van de krant of brief? Moeten wij het verscheuren, verbranden of wat?

Antwoord: Het is een vereiste dat wanneer iemand klaar is met de documenten of pagina's die de Naam van Allaah bevatten, de documenten te waarborgen, door ze te verbranden of door ze te begraven in schoon grond. Zodat de verzen uit de Qor-aan en de Namen van Allaah beschermt worden van degradering. Het is niet toegestaan om ze in prullebakken of op de straten te gooien, of om ze te gebruiken als verschillende soorten vellen, zoals tafellakens. Anders degradeerd men de namen en verzen en stelt ze niet in bewaring.

Islamic Fatawa Regarding Women - Darussalam Pg.42-43


0 reacties:

Een reactie posten