Koran

Ahloel-Hadieth getuigen en geloven dat de Koran het Woord van Allaah is. Zijn Boek, Openbaring en Nederzending zijn niet geschapen! Wie beweert dat Hij (de Koran) geschapen is en daarvan overtuigd is, is een ongelovige volgens hen.

De Koran (die het Woord van Allaah en Zijn openbaring is) is hetgeen waarmee Djiebriel is gezonden naar de Boodschapper -Moge Allaah's Vrede en Zegeningen met hem zijn-. Een Arabische Koran die blijde tijdingen en vermaning bevat voor mensen die begrijpen. Zoals Hij de Verheven Majesteit zegt:

((En voorwaar, Hij (de Koran) is zeker een neerzending van de Heer der Werelden. Met Hem (de Koran) daalde ar-Roehoel-Amien (de engel Djiebriel) neer. Op jouw (Mohammed) hart, opdat jij tot de waarschuwers behoort. In een duidelijke Arabische taal.)) (Soerah ash-Shoe’araa 192-195.)

En dit is hetgeen de Boodschapper -Moge Allaah's Vrede en Zegeningen met hem zijn- aan zijn natie heeft verkondigd, zoals hij daartoe was opgedragen in Zijn Ta'ala's Uitspraak: ((O Boodschapper verkondig hetgeen aan je is geopenbaard door je Heer!)) (Soerah al-Maa`idah 67.)

En dus was hetgeen dat hij (met het Gebod van Allaah de Verhevene) aan hen verkondigde 'Zijn Woord' de Meest Verheven Majesteit. Hierover heeft hij -Moge Allaah's Vrede en Zegeningen met hem zijn- gezegd: 'Verbieden jullie mij om de Woorden van mijn Heer te verkondigen?' [Overgeleverd door Aboe Dawoed, at-Tirmidhie, Ibn Maadjah, Ahmed, ad-Daarimie en al-Haakim die heeft gezegd dat hij authentiek is, en ad-Dhahabie was het met hem eens!]

En Hij (de Koran) wordt bewaard in de harten, gereciteerd met de tongen, opgeschreven in boeken (al-Moeshaf). Hoe het dan ook opgelezen wordt door een lezer, of uitgesproken wordt door de uitspreker, of onthouden wordt door de onthouder. En hoe het dan ook gereciteerd wordt, en op welke plaats het ook gelezen wordt of geschreven wordt in de Masahif (Koran-boekbundels) van de mensen van Islaam en schrijfborden van hun kinderen en anderen: Dit alles zijn de Woorden van Allaah -de Verheven Majesteit- en is niet geschapen. Wie dus beweert dat hij geschapen is, is een ongelovige in Allaah de Geweldige!

…Auteur: Aboe 'Uthmaan Ismaa'iel bin 'Abd ar-Rahmaan as-Saaboenie
Bron: 'Aqiedatoes-Selef wa Ashaaboel-Hadieth blz. 165-166

0 reacties:

Een reactie posten