Leer de Qoer-aan online!

Lees de Qoer-aan online op tanzil.net!

Op deze site kan je in de Qoer-aan zoeken en de audio van iedere ayah afspelen.

je kan ook luisteren en tegelijk de nederlandse vertaling erbij lezen en ook andere talen.

je kan ook een koranvers hoe vaak je wilt herhalen.


0 reacties:

Een reactie posten